Selçuk Üniversitesi tarafından Teknoloji Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak uygulanan intörn mühendislik eğitimi, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendis yetişmesini sağlamaktadır.

İntörn mühendisler firmaların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli mühendis açığını önemli oranda gidermektedir. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz buldukları adaylar doğrudan firmalarda yetişmekte ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazır hale gelmektedir.

Öğrencilerimiz teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörn mühendisler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.